Avocat Targoviste

Sunteți din Târgoviște?
Aveți nevoie de un avocat?Înseamnă că trebuie
să căutați ”avocat Târgoviște”.
Sunteți din Târgoviște sau din apropiere?Vă aflați temporar sau
definitiv în străinătate?
Aveți o problemă de natură civilă sau penală și doriți
să fiți reprezentat în țară? Înseamnă că trebuie să căutați ”avocat
Târgoviște”.
Aveți o problemă ce necesită consultanță juridică în Târgoviște sau o
zonă limitrofă municipiului Târgoviște? Înseamnă că trebuie să căutați
”avocat Târgoviște”.
Aveți pe rolul unei instanțe din Târgoviște sau din județul Dâmbovița
un dosar penal sau civil ? Înseamnă că trebuie să căutați ”avocat
Târgoviște”.
Aveți pe rolul unei unități de parchet sau poliție un dosar penal sau
sunteți parte într-un asemenea dosar? Înseamnă că trebuie să căutați ”avocat
Târgoviște”.
Aveți o urgență într-o cauză de natură penală și aveți nevoie rapid de
un avocat pentru dumneavoastră sau o cunoștință? Înseamnă că trebuie să
căutați ”avocat Târgoviște”.

Avocat Penal Târgoviște

Avocat Penal Târgoviște

Avocat Ionuț Bobeică din Târgoviște asistă și reprezintă părțile și participanții în cauzele penale, având cunoștințe solide în domeniul Dreptului Penal și Dreptului Procesual Penal. Avocat Ionuț Bobeică din Târgoviște  oferă consultații juridice, asistă sau reprezintă părțile în cauze penale ce privesc infracțiuni la regimul circulației rutiere, infracțiuni judiciare, infracțiuni economico-financiare, prevăzute atât în Codul Penal , dar și în legi speciale. Avocat penal Târgoviște – reprezentari in instanta!

Asistența și reprezentarea sunt asigurate din faza de urmărire penală, faza de cameră preliminară sau faza de judecată, în funcție de stadiul procesual la momentul solicitării clientului. Onorariul este variat și se stabilește în funcție de durata estimată a procesului penal, complexitatea cauzei penale, activitățile solicitate de client. Acesta poate fi orar, forfetar sau mixt. Avocat penal Târgoviște – reprezentari in instanta!

Avocat Ionuț Bobeică din Târgoviște asistă și reprezintă clienții la unitățile de poliție, parchet și instanțele de judecată din Târgoviște sau limitrofe municipiului Târgoviște precum Ploiești, București,Pitești, precum și din localități situate în județele limitrofe județului Dâmbovița. Avocat penal Târgoviște – reprezentari in instanta!

Avocat Ionuț Bobeică oferă servicii juridice în materia dreptului penal,  având ca paletă de servicii următoarele activități:

-asistarea și reprezentarea în fața organelor de urmărire penală(poliție/parchet)sau a instanțelor de judecată în Târgoviște și zonele limitrofe;

-redactarea și susținerea de cereri, memorii în materie de urmărire penală și judecată, dar și în materia legii 254/2013 privind executarea pedepselor, cereri de liberare condiționată în Târgoviște și zonele limitrofe;

– redactarea și susținerea de cereri în materie de reabilitare judecătorească în Târgoviște și zonele limitrofe;

-redactarea și susținerea de cereri privind contestația duratei procesului penal în Târgoviște și zonele limitrofe;

Avocat penal Târgoviște – reprezentari in instanta!

Contact: 0720007302

         Asistența și reprezentarea juridică este asigurată clienților, la cerere, pentru cauze penale ce au ca obiect:

         I. Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice prevăzute de Codul Penal:

         1.Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat(art.334 Cod Penal);

          2.Conducerea unui vehicul fără permis de conducere(art.335 Cod Penal);

         3.Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe(art.336 Cod Penal);

        4.Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice(art.337 Cod Penal);

       5.Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia(art.338 Cod Penal);

      6.Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice(art.339 Cod Penal).

     7.Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor(art.340 Cod Penal);

    8.Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public(art.341 Cod Penal).

         II. Infracțiuni judiciare:

A.infracțiuni contra persoanei

         1.Infracțiuni contra vieții, infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății, infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie, infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni contra  și integrității sexuale, infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private, exemplificând în acest sens, în ordinea categoriilor indicate: uciderea la cererea victimei(art.190 Cod Penal), determinarea sau înlesnirea sinuciderii(art.191 Cod Penal), uciderea din culpă(art.192 Cod Penal), lovirea sau alte violențe(art.193 Cod Penal), vătămarea corporală(art.194 Cod Penal), lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte(art.195 Cod Penal), vătămarea corporală din culpă(art.196 Cod Penal), relele tratamente aplicate minorului(art.197 Cod penal), încăierarea(art.198 Cod Penal), violența în familie(art.199 Cod Penal) .

2.Infracțiuni contra libertății persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal (art.205 Cod penal), amenințarea(art.206 Cod Penal), șantajul(art.207 Cod Penal), hărțuirea(art.208 Cod Penal),

Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale: violul(art.218 Cod Penal), agresiunea sexuală(art.219 Cod Penal), actul sexual cu un minor(art.220 Cod Penal), coruperea sexuală a minorilor(art.221 Cod Penal), racolarea minorilor în scopuri sexuale(art.222 Cod Penal),hărțuirea sexuală(art.223 Cod Penal), I

3.Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Violarea de domiciliu(art.224 Cod Penal),violarea sediului profesional(art.225 Cod Penal), violarea vieții private(art.226 Cod Penal), divulgarea secretului profesional(art.227 Cod Penal),

B.1.Infracțiuni contra patrimoniului

Furtul(art.228 Cod Penal), Furtul calificat(art.229 Cod Penal), Furtul în scop de folosință(art.230 Cod Penal), tâlhăria(art.233 Cod Penal), tâlhăria calificată(art.234 Cod Penal), tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei(art.236 cod Penal),

2.Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Abuzul de încredere(art.238 Cod Penal), Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor(art.239 Cod Penal), bancruta simplă(art.240 Cod Penal), bancruta frauduloasă(art.241 Cod Penal), gestiunea frauduloasă(art.242 Cod Penal), însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor(art.243 Cod Penal), înșelăciunea(art.244 Cod Penal),înșelăciunea privind asigurările(art.245 Cod Penal), deturnarea licitațiilor publice(art.246 Cod Penal), exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile(art.247 Cod Penal).

3.Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Frauda informatică(art.249 Cod Penal), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos(art.250 Cod Penal), acceptarea operațiunilor financiare în mod fraudulos(art.251 Cod Penal),

4.Distrugerea și tulburarea de posesie

Distrugerea(art.253 Cod Penal),distrugerea calificată(art.254 Cod Penal), distrugerea din culpă(art.255 Cod Penal),  tulburarea de posesie(art.256 Cod Penal).

C.Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

Ultrajul(art.257 Cod Penal), uzurparea de calități oficiale(art.258 Cod Penal), sustragerea sau distrugerea de înscrisuri(art.259 Cod Penal), ruperea de sigilii(art.260 Cod Penal), sustragerea de sub sechestru(art.261 Cod Penal),

Infracțiuni privind frontiera de stat

Trecerea frauduloasă a frontierei de stat(art.262 Cod Penal), traficul de migranți(art.263 Cod Penal), facilitarea șederii ilegale în România(art.264 Cod Penal), sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul Româmiei(art.265 Cod Penal)

D.Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

Nedenunțarea(art.266 Cod Penal), omisiunea sesizării (art.267 Cod Penal), inducerea în eroare a organelor judiciare(art.268 Cod Penal), favorizarea făptuitorului(art.269 Cod Penal), tăinuirea(art.270 Cod Penal), obstrucționarea justiției(art.271 Cod Penal), influențarea declarațiilor(art.272 Cod Penal), mărturia mincinoasă(art.273 Cod Penal), răzbunarea pentru ajutorul dat justiției(art.274 Cod Penal), sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrsiuri(art.275 Cod Penal), compromiterea intereselor justiției(art.277 Cod Penal), încălcarea solemnității ședinței(art.278 Cod Penal), ultrajul judiciar(art.279 Cod Penal), cercetarea abuzivă(art.280 Cod Penal), supunerea la rele tratamente(art.281 Cod Penal), tortura(art.282 Cod Penal), represiunea nedreaptă(art.283 Cod Penal), asistența și reprezentarea neloială(art.284 Cod Penal), evadarea(art.285 Cod Penal), înlesnirea evadării(art.286 Cod Penal), nerespectarea hotărârilor judecătorești(art.287 Cod Penal), neexecutarea sancțiunilor penale(art.288 Cod Penal).

E.Infracțiuni de corupție și de serviciu

1.Infracțiuni de corupție

Luarea de mită(art.289 Cod Penal), darea de mită(art.290 Cod Penal), traficul de influență(art.291 Cod Penal), cumpărarea de influență(art.292 Cod Penal).

2.Infracțiuni de serviciu

Delapidarea(art.295 Cod Penal), purtarea abuzivă(art.296 Cod Penal), abuzul în serviciu (art.297 Cod Penal), neglijența în serviciu(art.298 Cod Penal), folosirea abuzivă a funcției în scop sexual(art.299 Cod Penal), uzurparea funcției(art.300 Cod Penal), folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane(art.301 Cod Penal), violarea secretului corespondenței(art.302 Cod Penal), divulgarea informațiilor secrete de stat(art.303 Cod Penal), divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice(art.304 Cod Penal), neglijența în păstrarea informațiilor(art.305 Cod Penal), obținerea ilegală de fonduri(art.306 Cod Penal), deturnarea de fonduri(art.307 Cod Penal).

F.Infracțiuni de fals

Falsificarea de monede, timbre sau alte valori

Falsificarea de monede(art.310 Cod Penal), falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată(art.311 Cod Penal), falsificarea de timbre sau efecte poștale(art.312 Cod Penal), punerea în circulație de valori falsifcate(art.313 Cod Penal), deținerea de instrumente în vederea falsificării(art.314 Cod Penal), emiterea frauduloasă de monedă(art.315 Cod Penal), falsificarea de valori străine(art.316 Cod Penal).

Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Falsificarea de instrumente oficiale(art.317 Cod Penal), folosirea instrumentelor false(art.318 Cod Penal), falsificarea de instrumente de autentificare străine(art.319 Cod Penal).

Falsuri în înscrisuri

Falsul material în înscrisuri oficiale(art.320 Cod Penal), falsul intelectual(art.321 Cod Penal), falsul în înscrisuri sub semnătură privată(art.322 Cod penal), uzul de fals(art.323 Cod Penal), falsificarea unei înregistrări tehnice(art.324 Cod Penal), falsul informatic(art.325 Cod Penal), falsul în declarații(art.326 Cod Penal), falsul privind identitatea(art.327 Cod Penal).

G.Infracțiuni contra siguranței publice

Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă(art.329 Cod Penal), neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă(art.330 Cod Penal), părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe(art.331 Cod Penal),distrugerea sau semnalizarea falsă(art.332 Cod Penal), accidentul de cale ferată(art.333 Cod Penal).

Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice

Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat(art.334 Cod Penal), conducerea unui vehicul fără permis de conducere(art.335 Cod Penal), conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe(art.336 Cod Penal), refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice(art.337 Cod Penal), părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia(art.338 Cod Penal), împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice(art.339 Cod Penal), nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor(art.340 Cod Penal), efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public(art.341 Cod Penal).

H.Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive

Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor(art.342 Cod Penal), uzul de armă fără drept(art.343 Cod Penal), falsificarea sau modificarea, ștergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale(art.344 Cod Penal), nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materialelor explozive(art.346 Cod Penal), nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați(art.346 ind.1 Cod Penal).

I.Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege

Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități(art.348 Cod Penal),neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă(art.349 Cod Penal), nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă(art.350 Cod Penal), camăta(art.351 Cod Penal).

J.Infracțiuni contra sănătății publice

Zădărnicirea combaterii bolilor(art.352 Cod Penal), contaminarea venerică (art.353 Cod Penal), răspândirea bolilor la plante sau animale(art.355 Cod Penal), infectarea apei(art.356 Cod Penal), falsificarea sau substituirea de alimente sau de alte produse(art.357 Cod Penal), comercializarea de produse alterate(art.358 Cod Penal), traficul de produse sau substanțe toxice(art.359 Cod Penal).

K.Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice

Accesul ilegal la un sistem informatic(art.360 Cod Penal), interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice(art.361 Cod Penal), alterarea integrității datelor informatice(art.362 Cod Penal), perturbarea funcționării sistemelor informatice(art.363 Cod Penal), transferul neautorizat de date informatice(art.364 Cod Penal), operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice(art.365 Cod Penal).

L.Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice

Constituirea unui grup infracțional organizat(art.367 Cod Penal), instigarea publică(art.368 Cod Penal), incitarea la ură sau discriminare(art.369 Cod Penal), încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni(art.370 Cod Penal), tulburarea ordinii și liniștii publice(art.371 Cod Penal), portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase(art.372 Cod Penal), împiedicarea desfășurării unei adunări publice(art.373 Cod Penal), ultrajul contra bunelor moravuri(art.375 Cod Penal)

M.Infracțiuni contra familiei

Bigamia(art.376 Cod Penal), incestul(art.377 Cod Penal), abandonul de familie(art.378 Cod Penal), nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului(art.379 Cod Penal), împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu(art.380 Cod Penal).

N.Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate

Împiedicarea exercitării libertății religioase(art.381 Cod Penal), profanarea lăcașurilor sau obiectelor de cult(art.382 Cod Penal), profanarea de cadavre sau morminte(art.383 Cod Penal), prelevarea ilegală de țesuturi sau organe(art.384 Cod Penal).

O.Infracțiuni electorale

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale(art.385 Cod Penal), coruperea alegătorilor(art.386 Cod Penal), frauda la vot(art.387 Cod Penal), frauda la votul electronic(art.388 Cod Penal), violarea confidențialității votului(art.389 Cod Penal0, nerespectarea regimului urnei de vot(art.390 Cod Penal), falsificarea documentelor și evidențelor electorale(art.391 Cod Penal), faptele săvârșite în legătură cu un referendum(art.392 Cod penal).

P.Infracțiuni contra securității naționale

Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate-absența nejustificată(art.413 Cod Penal), dezertarea(art.414 Cod Penal), încălcarea consemnului(art.415 Cod Penal), părăsirea postului sau comenzii(art.416 Cod Penal), insubordonarea(art.417 Cod penal), constrângerea superiorului(art.418 Cod penal), abuzul de autoritate(art.419 Cod penal), lovirea superiorului sau inferiorului(art.420 Cod penal), capitularea(art.421 Cod penal), părăsirea câmpului de luptă(art.422 Cod penal),zborul neautorizat(art.423 Cod penal), părăsirea navei(art.424 Cod penal), părăsirea comenzii(art.425 Cod penal), neluarea măsurilor necesare în operațiunile navale(art.426 Cod penal), coborârea pavilionului(art.427 Cod penal),

Q.Infracțiuni săvârșite de militari sau civili
Sustragerea de la serviciul militar în timp de război(art.432 Cod penal), agresiunea împotriva santinelei(art.433 Cod penal), sustragerea de la evidența militară(art.434 Cod penal), neprezentarea la încorporare sau concentrare(art.435 Cod penal).

R.Infracțiuni economico-financiare prevăzute în legi speciale:

Infracțiuni prevăzute la regimul cambiei, cecului și biletului la ordin prev. de art.84 din legea 59/1934;

Infracțiunea de fals în contabilitate prev. de art.43 din legea 82/1991;

Infracțiuni de evaziune fiscală prev. de legea 241/2005

Infracțiunile prev. de Codul Vamal(Legea 86/2006)-art.270 -contrabanda simplă și art.271 -contrabanda calificată

Infracțiunile din domeniul societăților comerciale -legea 31/1990;

Infracțiuni din domeniul proprietății intelectuale-legea 8/1996, legea 84/1998 a mărcilor și a indicațiilor geografice;

Legea 78/2000 privind infracțiunile de corupție;

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Vă asigur de întreaga mea disponibilitate cu rugămintea ca de fi contactat în prealabil, (cu excepția urgențelor, când pot fi contactat oricând), într-un termen optim pentru pregătirea unei apărări eficiente și a unor servicii de calitate, dar și a respectării agendei profesionale pentru ceilalți clienți. Avocat penal Târgoviște – reprezentari in instanta!

                                                        Avocat Ionuț Bobeică